RHEL 9/8-de VirtualBox-y nädip gurmaly we ulanmaly

Gysgaça: Bu gollanmada ISO şekil faýly ulanyp myhman wirtual maşynlary döretmek üçin RHEL 9 we RHEL 8 paýlamalarynda VirtualBox 7.0 nädip gurmalydygyna seredýäris.

Oracle VM VirtualBox, iş stoluny halaýanlar, hatda ulgam dolandyryjylary we programmistleri tarapyndan operasiýa ulg

Koprak oka →

AlmaLinux-da VirtualBox 7.0 nädip gurmaly we ulanmaly

Gysgaça: Bu gollanmada, ISO şekil faýly ulanyp, myhman wirtual maşynlary döretmek üçin AlmaLinux 9 we AlmaLinux 8 paýlamalarynda VirtualBox 7.0 nädip gurmalydygyny öwreneris.

Häzirki wagtda “Oracle” -yň eýeçiliginde we hyzmat edýän “Oracle VM VirtualBox”, dünýädäki iň meşhur açyk

Koprak oka →

OpenSUSE-de VirtualBox 7.0 nädip gurmaly

Gysgaça: Bu makalada, Oracle VirtualBox 7.0-iň iň soňky wersiýasyny OpenSUSE Linux paýlanyşynda nädip gurmalydygyny düşündireris.

VirtualBox erkin we açyk çeşme, güýçli, aýratynlyga baý, kross platformasy we kärhana we öýde ulanmak üçin meşhur x86 we AMD64/Intel64 wirtuallaşdyryş

Koprak oka →

Fedora Linux-da WirtualBox-y nädip gurmaly

“VirtualBox” güýçli, erkin, açyk çeşme, aýratynlyga baý, ýokary öndürijilikli we kärhana we öýde ulanmak üçin x86 we AMD64/Intel64 wirtuallaşdyryş programma üpjünçiligi. Linux, Windows, Macintosh, şeýle hem Solaris öý eýelerinde işleýär.

Bu makalada, resmi ýum ammaryny ulanyp, Fedora 31 paý

Koprak oka →

Linux-da iň soňky VirtualBox 7.0 nädip gurmaly

“VirtualBox” açyk çeşmeli platforma wirtuallaşdyryş programma üpjünçiligi bolup, şol bir kompýuterde birnäçe myhman wirtual maşynlary işletmek üçin islendik operasiýa ulgamyna gurnalyp bilner.

Mysal üçin, Linux ulgamyňyza gurnasaňyz, Windows operasiýa ulgamyny Myhman OS hökmünde işledip bil

Koprak oka →

CentOS, RHEL we Fedora-da VirtualBox myhman goşundylaryny guruň

“VirtualBox” myhman goşundylary, öý eýesi we myhman ulgamlarynyň arasynda üznüksiz birleşmäge mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi (adatça enjam draýwerleri we beýleki ýörite ulgam programmalary). Has gowy öndürijilik we peýdalylyk üçin myhman operasiýa ulgamyňyzdan has gowy peýdalanmaga köme

Koprak oka →

Ubuntu-da VirtualBox myhman goşundylaryny nädip gurmaly

“VirtualBox” myhman goşundylary, öý eýesi we myhman operasiýa ulgamlarynyň arasynda has ýakyn integrasiýa gazanmak üçin döredilen enjam draýwerleriniň we ulgam programmalarynyň ýygyndysydyr. Myhman ulgamlaryň umumy interaktiw öndürijiligini we ulanylyşyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.

“Virtu

Koprak oka →

Oracle VM VirtualBox-da myhman VM bilen hostyň arasynda tory nädip sazlamaly

Oracle VirtualBox-da dürli operasiýa ulgamlaryny guranyňyzdan soň, öý eýesi bilen wirtual maşynlaryň arasynda aragatnaşygy işjeňleşdirip bilersiňiz.

Bu makalada myhman wirtual maşynlar we Linux-da öý eýesi üçin tor gurmagyň iň ýönekeý we göni usulyny suratlandyrarys.

Bu gollanmanyň ma

Koprak oka →

Linux-daky Web brauzeri arkaly VirtualBox wirtual maşynlaryny dolandyrmak üçin PhpVirtualBox guruň

Wirtuallaşdyrma Linux we IT ulgamynda umuman ara alnyp maslahatlaşylýan mowzuklaryň biridir. Talap edilýän 10 HOT IT başarnyklarynyň sanawynda Wirtuallaşdyrma (Vmware) sanawyň başynda durýar.

Web esasly wirtual guty öň tarapy bolan Wirtualbox we PhpVirtualBox-y göçürip almak, gurmak we düzm

Koprak oka →

CentOS 8-de WirtualBox myhman goşundylaryny nädip gurmaly

Ilki bilen VirtualBox-da GUI bilen wirtual maşyn guranyňyzda, ekranyň ululygy kiçelýär we ulanyjy tejribesi adatça gödek bolýar. Wirtual maşynyň daşky görnüşini we işleýşini gowulandyrmak üçin VirtualBox, VBoxGuestAdditions.iso ady bilen tanalýan ISO şekili görnüşinde VirtualBox myhman goşundylar

Koprak oka →